1

Cel i zakres badania

Przed rozpoczęciem pomiarów ustalany jest cel i zakres badania. Pozwala nam to oszacować czas pomiarów i określić obszar budynku który będzie diagnozowany. Nasi klienci najczęściej zgłaszają się do nas aby sprawdzić stan ogólny izolacji cieplnej budynków lub ograniczyć koszty ogrzewania. Często pomiary poprzedzają zaplanowany remont budynku lub są uzupełnieniem przeprowadzanego audytu energetycznego. W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie termowizją klientów którzy planują uzyskać dotacje na termomodernizację – Czyste Powietrze, Premia Termomodernizacyjna. W trakcie badania zawsze możemy przeprowadzić szerszy zakres diagnostyki, niż było to pierwotnie zakładane.

Kontakt do nas


2

Przebieg badania

Diagnostykę rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu w zakresie sposobu użytkowania budynku – przerwy w ogrzewaniu, źródła zawilgoceń, przeprowadzone remonty, objawy usterek. Sprawdzamy rodzaj i konstrukcję budynku i przystępujemy do przeprowadzenia właściwych badań. Badanie polega na przeglądzie i „sfotografowaniu” kamerą termowizyjną kluczowych elementów budynku (min. ściany, okna, instalacje). Ocenę stanu izolacyjności przegród wykonujemy od wewnątrz oraz zewnątrz.

Podczas badania dodatkowo sprawdzana jest wilgotność poszczególnych pomieszczeń oraz wilgotność ścian. Pozwala to na wskazanie potencjalnych miejsc rozwoju pleśni lub grzybów. Warto również przygotować do wglądu dokumentację techniczną budynku. Ułatwi to wskazanie źródeł problemów. Badanie trwa średnio 2-3 godziny dla domu jednorodzinnego. Dla większych obiektów, odpowiednio dłużej.

Zadzwoń: 694-460-538


3

Raport z badań

Jeżeli zamówienie obejmowało przygotowanie raportu, po wykonaniu badań przekazujemy kompletną dokumentację z badania wraz z oceną stanu budynku i wskazanymi miejscami ucieczki ciepła. Raport składa się z części opisowej oraz graficznej – załączonych termogramów na których oznaczone są miejsca strat ciepła, rozkład temperatury. W zakres opracowania wchodzi ocena stanu izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku ze wskazaniem nieprawidłowości oraz podaniem ich prawdopodobnych przyczyn. Dzięki temu będzie można prawidłowo określić zakres prac termomodernizacyjnych i napraw lub dokonać zgłoszenia reklamacji nieprawidłowo wykonanych prac. Pomiary i dokumentację wykonujemy w oparciu o obowiązujące normy dotyczące warunków i zasad wykonywania badań termowizyjnych, szczególnie w oparciu normy PN-EN 13187:2001.


4

Warunki pomiarów

Diagnostykę rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu w zakresie sposobu użytkowania budynku – przerwy w ogrzewaniu, źródła zawilgoceń, przeprowadzone remonty, objawy usterek. Sprawdzamy rodzaj i konstrukcję budynku i przystępujemy do przeprowadzenia właściwych badań. Badanie polega na przeglądzie i „sfotografowaniu” kamerą termowizyjną kluczowych elementów budynku (min. ściany, okna, instalacje). Ocenę stanu izolacyjności przegród wykonujemy od wewnątrz oraz zewnątrz.

Podczas badania dodatkowo sprawdzana jest wilgotność poszczególnych pomieszczeń oraz wilgotność ścian. Pozwala to na wskazanie potencjalnych miejsc rozwoju pleśni lub grzybów. Warto również przygotować do wglądu dokumentację techniczną budynku. Ułatwi to wskazanie źródeł problemów. Badanie trwa średnio 2-3 godziny dla domu jednorodzinnego. Dla większych obiektów, odpowiednio dłużej.


*

Zobacz przykładowy raport badania termowizyjnego

Sprawdź jak wygląda przykładowy raport z badania termowizyjnego. Dostosujemy zakres do Twoich potrzeb. Raport przygotowujemy zgodnie z normą PN/EN13187:2001.

Pobierz raport

Partnerzy

Profesjonalne ekspertyzy energetyczne. Audyty energetyczne, charakterystyki energetyczne, współczynniki LAF, Odnawialne Źródła Energii.

Wsparcie przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Wniosek, Audyt, Rozliczenie.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło. Dobór mocy pompy ciepła oraz innych źródeł. Wsparcie w pracach termomodernizacyjnych.

Profesjonalne pośrednictwo na rynku prestiżowych nieruchomości. Zarządzanie, sprzedaż, wynajem długo i krótkoterminowy